Pierwsza Pomoc – “Nie bądź bierny naucz się ratować”

20 Grudzień, 2017

„Nie bądź bierny – naucz się ratować” – tym hasłem rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia odbyły się w gminach członkowskich naszego Stowarzyszenia. W listopadzie odbyły się cztery takie spotkania w miejscowości Piotrów, Stawiszyn, Janków Pierwszy i Blizanów oraz trzy szkolenia grudniowe w miejscowości Pólko, Godziesze Wielkie i Chełmce. Spotkania prowadzili ratownicy z jednostek OSP z terenu poszczególnych gmin. Do tej pory przeszkolono około 500 osób, w tym dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Uczestnicy spotkania zapoznali się nie tylko z wiedzą merytoryczną dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pomocy w różnych stanach zagrożenia życia, ale również mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkań za tak liczny udział, a druhom z jednostek OSP za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie szkoleń.

« POWRÓT