Dokumenty LGD7

HARMONOGRAM REALIZACJ PLANU KOMUNIKACJ NA 2017 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2016 ROK

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW

ZAŁĄCZNIK 11 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

STATUT STOWARZYSZENIA LGD7 Z DNIA 25.11.2016

STOWARZYSZENIE LGD7 LSR 2014-2020 01-02-2017

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR

Załacznik dodatkowy nr 1 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – DUŻA INFRASTRUKTURA

ROZPORZĄDZENIE – WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

« POWRÓT