Dokumenty LGD7

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2023, wersja 6, wrzesień 2018r.

STATUT STOWARZYSZENIA LGD7

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU-DLA BENEFICJENTÓW

PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Zał. 8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

Zał. 8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO_pdf

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA_pdf

Zał. 1 do ogłoszenia 1 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 2 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 3 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Rozporządzenie – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGD7

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2018 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2016 ROK

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSP./DUŻA INFRASTRUKTURA

Załacznik dodatkowy nr 1 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – DUŻA INFRASTRUKTURA

ROZPORZĄDZENIE – WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

UMOWA RAMOWA z 17.05.2016r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

 

« POWRÓT