Forum Sołtysów Powiatu Kaliskiego

31 Styczeń, 2018

30 stycznia br., w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszkowie, w gminie Mycielin odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Kaliskiego.

Forum było okazją do zaprezentowania głównych obszarów wsparcia oraz zasad udzielania dofinansowania ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. Spotkanie otworzył Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który przybliżył wszystkim obecnym działalność Powiatu Kaliskiego w okresie 2014 – 2020.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wystąpił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który zachęcał wszystkich uczestników spotkania do aplikowania o środki z funduszy UE. Temat „Pozyskiwania środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018” omówiła Pani Izabela Mroczek, Dyrektor Departamentu PROW UMWW w Poznaniu.

Naszą lokalną grupę podczas panelu informacyjnego reprezentował Wiceprezes Jarosław Budka, który przybliżył wszystkim obecnym czym zajmuje się lokalna grupa działania, środki finansowe jakimi dysponujemy oraz możliwości ubiegania się o pozyskanie funduszy z działania LEADER.

Podczas spotkania mieliśmy także stoisko informacyno-promocyjne, na którym również można było zasięgnąć informacji o Stowarzyszeniu i możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW na lata 2014 – 2020, jak również otrzymać gadżety i materiały promocyjne.

Organizatorami spotkania byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Mycielin Jerzy Matuszewski oraz Prezes Powiatowej Rady Sołtysów Tadeusz Maciejewski.

 

 

« POWRÓT