INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY – SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

04 Wrzesień, 2017

Działając w oparciu o Zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia „LGD7 -Kraina Nocy i Dni” informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy został zatrudniony P. Dorota Honorata Lissy, zam. Gmina Żelazków.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że w/w kandydat spełnia wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko specjalisty do spraw projektów Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”.

Informacja o wynikach naboru

« POWRÓT