KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW!

17 Październik, 2017

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. Gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany Kryteriów wyboru Grantobiorców.
Konsultacje społeczne Kryteriów wyboru Grantobiorców będą prowadzone od 18. 10. 2017 r., do 22. 10. 2017 r.:
w biurze Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, od 18.10.2017r. do 20.10.2017, w godzinach od 8:00 do 15:00;za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22.10.2017 r.; formularze zgłaszanych uwag zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl;uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę;uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.
Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, na stronach internetowych gmin członkowskich oraz w biurze LGD7.Proponowane zmiany zostały oznaczone kolorową czcionką.
Po zakończeniu konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, na stornie internetowej LGD7 zostanie opublikowany protokół z przeprowadzonych konsultacji.

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG (1)

 

 

« POWRÓT