LGD7

Nasze Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” działa od 2006 roku. Przez pierwsze trzy lata tworzyliśmy podstawę formalno-organizacyjną dla przyszłej działalności, aby móc od 2009 roku przystąpić do konkretnych form wsparcia dla Gmin, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych, rolników i ich rodzin oraz naszych mieszkańców.
Aktualnie swoją działalnością obejmujemy teren 9 gmin położonych w obrębie Powiatu Kaliskiego.

Od 2009 roku regularnie organizujemy nabory wniosków obejmujących działania służące wdrażaniu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jesteśmy zainteresowani jak najszerszym udziałem naszych mieszkańców, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych w realizacji naszego Programu.

Spełnijmy razem nasze pomysły i marzenia.

Prezes Zarządu LGD7
Józef Podłużny

« POWRÓT