Lista Członków Stowarzyszenia

L.p. Nazwisko i imię
1. Aleksander Elżbieta Członek zwyczajny
2. Arent Dominik Członek zwyczajny
3. Bartoszczyk Michał
Ochotnicza Straż
Pożarna w Słuszkowie
Członek zwyczajny
4. Bąkowska Ewa Członek zwyczajny
5. Bąkowski Stanisław
Ochotnicza Straż
Pożarna w Chełmcach
Członek zwyczajny
6. Brajer Zbigniew Członek zwyczajny
7. Budka Bartosz Członek zwyczajny
8. Budka Jarosław Członek zwyczajny
9. Chojnacki Mariusz Członek zwyczajny
10. Czajka Bożena Członek zwyczajny
11. Czerwiński Piotr Członek zwyczajny
12. Dziubek Zdzisław
Ochotnicza Straż
Pożarna w Koźminku
Członek zwyczajny
13. Garncarz Ireneusz Członek zwyczajny
14. Gąsior Stanisław Członek zwyczajny
15. Grabowski Roman Członek zwyczajny
16. Grala Paulina
Gmina i Miasto
Stawiszyn
Członek zwyczajny
17. Gromada Michał Członek zwyczajny
18. Humelt Bożena Członek zwyczajny
19. Jakubowski SylwiuszGmina Żelazków Członek zwyczajny
20. Jarych Łukasz
Fundacja Biura
Rachunkowego PIK
Członek zwyczajny
21. Jędrasiewicz Alicja
Gmina Godziesze
Wielkie
Członek zwyczajny
22. Jędrusiak Aneta
Stowarzyszenie Działamy
Razem
Członek zwyczajny
23. Jurek Łukasz
Ochotnicza Straż
Pożarna w Blizanowie
Członek zwyczajny
24. Juszczak Józef Członek zwyczajny
25. Kałach Tomasz Członek zwyczajny
26. Kasprzak Mariola Członek zwyczajny
27. Kazimierczak Krzysztof
Ochotnicza Straż
Pożarna w Zbiersku
Członek zwyczajny
28. Klapsa Mariola Członek zwyczajny
29. Klimek Stanisław Członek zwyczajny
30. Knop Wojciech
Spółdzielnia Socjalna
„Nasza Firma „
Członek zwyczajny
31. Koralewska Ilona
Stowarzyszenie Aktywni
dla Małgowa
Członek zwyczajny
32. Kraszkiewicz Jan Członek zwyczajny
33. Kraszkiewicz-Kłodzińska
MirosławaOchotnicza Straż
Pożarna w Żelazkowie
Członek zwyczajny
34. Krawiec Maria GminaLisków Członek zwyczajny
35. Król Cecylia Członek zwyczajny
36. Kupajczyk Andrzej Członek zwyczajny
37. Kupajczyk Elżbieta Członek zwyczajny
38. Lazarek Bożena Członek zwyczajny
39. Marczak Karol
Ochotnicza Straż
Pożarna w Cekowie
Członek zwyczajny
40. Masłowski Grzegorz Członek zwyczajny
41. Matczak Karol
Zakład Aktywności
Zawodowej „Swoboda”
Członek zwyczajny
42. Matusiak Krzysztof Członek zwyczajny
43. Matuszewski Jerzy
Gmina Mycielin
Członek zwyczajny
44. Matysiak Marlena Członek zwyczajny
45. Miklas AndrzejGmina Koźminek Członek zwyczajny
46. Miklas Małgorzata Członek zwyczajny
47. Miklas Mirosław Członek zwyczajny
48. Mikołajczyk Bartłomiej Członek zwyczajny
49. Musioł SławomirGmina Blizanów Członek zwyczajny
50. Muszyński Bogdan Członek zwyczajny
51. Muszyński Henryk Członek zwyczajny
52. Nawrocki Jan
Ochotnicza Straż
Pożarna w Krzemionce
Członek zwyczajny
53. Niklas Stanisław Członek zwyczajny
54. Nowak Janusz Członek zwyczajny
55. Nowak Janusz Członek zwyczajny
56. Nowak Monika Członek zwyczajny
57. Nowicki Antoni Członek zwyczajny
58. Olejniczak Ryszard Członek zwyczajny
59. Osiewała Patryk Członek zwyczajny
60. Penkala Marek Członek zwyczajny
61. Piechota Barbara
Gmina Opatówek
Członek zwyczajny
62. Pietrzak Krystian Członek zwyczajny
63. Podłużny Józef Członek zwyczajny
64. Pustkowski Marian Członek zwyczajny
65. Rogacki Mariusz Członek zwyczajny
66. Rymarz Piotr Członek zwyczajny
67. Siuda Paweł
Stowarzyszenie Przyjaciół
Gminy Blizanów
Członek Zwyczajny
68. Sobczak Paweł Członek zwyczajny
69. Sobczyk Danuta Członek zwyczajny
70. Stasiak Tomasz Członek zwyczajny
71. Stefaniak Magdalena Członek zwyczajny
72. Suszek Ewelina Członek zwyczajny
73. Szkudlarek Jan Członek zwyczajny
74. Szlenkier Marek Członek zwyczajny
75. Urbaniak Justyna Członek zwyczajny
76. Urbaniak Kamil Członek zwyczajny
77. Urbaniak Michał Członek zwyczajny
78. Walczak Karina Członek zwyczajny
79. Wałęsa Jerzy Członek zwyczajny
80. Wardęcki Sebastian Członek zwyczajny
81. Wesołek Alicja Członek zwyczajny
82. Wojciechowska Maria Członek zwyczajny
83. Wojtczak Arkadiusz Członek zwyczajny
84. Wróblewicz Emil Członek zwyczajny
85. Żabiński Dawid Członek zwyczajny
« POWRÓT