Podpisanie umów na Projekty Grantowe

26 Czerwiec, 2019

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w terminie 4-18 kwietnia 2018 r, na Projekty Grantowe, wnioski złożone przez poszczególnych Grantobiorców ujęto w projekcie grantowym pn. „Razem można więcej” złożonym do Samorządu Województwa, który opiewał na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 198 743,00 zł. Na taką też sumę podpisano 24 maja 2019 r. Umowę o przyznaniu pomocy na realizację w/w projektu grantowego.

Umowa została podpisana pomiędzy Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem „LGD7-Kraina Nocy i Dni reprezentowanym przez Józefa Podłużnego – Prezesa Zarządu.

Natomiast 7 czerwca br., w siedzibie biura LGD7 nastąpiło uroczyste podpisanie umów o Powierzenie Grantu z Grantobiorcami. Umowy ze strony Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” podpisali Józef Podłużny – Prezes Zarządu LGD7 oraz Jarosława Budkę – Wiceprezesa Zarządu. Ze strony Grantobiorców umowy zostały podpisane z poszczególnymi Grantobiorcami:

  • Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Spotkajmy Się;
  • Gminą i Miastem Stawiszyn;
  • Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Blizanów;
  • Stowarzyszeniem Nasze Kaliskie;
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Chełmcach;
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Żelazkowie;
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Starej Kakawie;
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Skrajni Blizanowskiej.
« POWRÓT