PROJEKT -“PRZEZ ZATRUDNIENIE SWOJE ŻYCIE ZMIENIĘ”

21 Wrzesień, 2017

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu realizuje projekt: „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
Kwota dofinansowania z UE 1 429 615,68 PLN.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, które uczą się lub zamieszkują
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów kaliskiego i ostrowskiego, w gminach: Kalisz, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie oraz na terenie gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim.

W ramach projektu oferujemy:
– bezzwrotną dotację na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 22 325,00 PLN
– szkolenia i doradztwo z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz „Biznes Planu”
– doradztwo i szkolenia specjalistyczne ułatwiające prowadzenie działalności w początkowym okresie jej funkcjonowania

Rekrutacja prowadzona jest do 30.11.2017 w godzinach pracy filii WARP Sp. z o.o.
w Kaliszu, tj. od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach:

godziny otwarcia
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek 7:00 – 15:00
środa 7:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Biura Projektu w Kaliszu – Plac Świętego Józefa 5 (dawny budynek Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kaliszu).

Informacje nt. projektu można uzyskać pod numerem: 514 035 152.

« POWRÓT