Szkolenia z zakresu Projektów Grantowych

20 Grudzień, 2017

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej z zakresu Projektów Grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Grantobiorców, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych z obszaru LGD7. Szkolenia odbyły się 12 grudnia br., w Koźminku oraz 13 grudnia w Urzędzie Miejskim w Opatówku.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, procedury oceny i wyboru Grantobiorców, warunków przyznania pomocy, a także przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o powierzenie grantu.

Kolejne szkolenie odbędzie się już w nowym roku – 4 stycznia, w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, na które serdecznie zapraszamy.

 

 

 

« POWRÓT