Szkolenie z zakresu Projektów Grantowych

05 Styczeń, 2018

4 stycznia br., w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu Projektów Grantowych. Celem szkolenia było przekazanie przyszłym grantobiorcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku o powierzenie grantu. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi między innymi zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, procedury oceny i wyboru Grantobiorców, warunków przyznania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie zorganizowaliśmy w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej z zakresu Projektów Grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

« POWRÓT