Nabory wniosków

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW - 29.03.2017r. - 12.04.2017r.

Przedsięwzięcie 1.1.1 "Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 1 2017

Przedsięwzięcie 1.1.2 "Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 2 2017

Przedsięwzięcie 2.1.1 "Nowe firmy - nowy potencjał"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 3 2017

Przedsięwzięcie 2.1.2 "Nasze firmy - nasze stabilne miejsca pracy"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 4 2017

Informujemy, iż możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność została czasowo zawieszona. W związku z powyższym prosimy wnioskodawców, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów.

Prosimy Wnioskodawców o przygotowanie kopii dokumentów przeznaczonych do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

« POWRÓT