NABORY WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – 04.04.2018r. – 18.04. 2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2018 G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 2018 G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 2018 G

WYMAGANY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU:

Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji. 

(dokument sporządzony na wzorze dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2″Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dostępny na stronie internetowej: www.prow.umww.pl)

 

Informacja dla Beneficjentów – wzory dokumentów do pobrania:

Przekazujemy wzór dokumentów opracowany przez ARiMR, wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej www.dprow.umww.pl

Informacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-.xlsx-1

 

Pismo w sprawie ustawy z 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców.

Przekazujemy do informacji pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazujące stanowisko w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Pismo

ARCHIWUM NABORU WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW – 29.03.2017r. – 12.04.2017r.

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 1 2017

Przedsięwzięcie 1.1.2 “Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 2 2017

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 3 2017

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 4 2017

Informujemy, iż możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność została czasowo zawieszona. W związku z powyższym prosimy wnioskodawców, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów.

Prosimy Wnioskodawców o przygotowanie kopii dokumentów przeznaczonych do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

« POWRÓT