„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (II Nabór). Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Do pobrania

Harmonogram przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych na obszarze Stowarzyszenia “LGD7 – Kraina Nocy i Dni”

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

RAPORT Z REALIZACJI PLANU WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI ZGODNIE Z OPISEM PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR

« POWRÓT