„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Dokumenty LGD7

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Rozporzadzenie_wdrazanie_LSR_tekst_zm 8.10.2019

STATUT STOWARZYSZENIA LGD7-KRAINA NOCY I DNI

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Oświadczenie wnioskodawcy_2019

Załącznik dodatkowy nr 1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 5 2019

Załącznik dodatkowy nr 1 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 6 2019

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU – DLA BENEFICJENTÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALENIA I ZMIANY KRYTERIÓW – załącznik nr1 do uchwały nr 6II2019WZC z dnia 25 lutego 2019

PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Zał.8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

Zał.8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO — pdf

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA_pdf

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI – DLA GRANTOBIORCÓW

Zał. 1 do ogłoszenia 1 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 2 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 3 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Rozporządzenie – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW – 2021 ROK

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY I PRACOWNIKÓW BIURA

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2021 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2020 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI – 2018R.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2016 ROK

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSP./DUŻA INFRASTRUKTURA

Załacznik dodatkowy nr 1 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZALĄCZNIK DODATKOWY NR 1 DUŻA INFRASTRUKTURA

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

ROZPORZĄDZENIE – WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

UMOWA RAMOWA z 17.05.2016r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 3 do umowy ramowej

Aneks nr 4 do umowy ramowej

Aneks nr 5 do umowy ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

ANEKS NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 9 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 10 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 11 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS NR 9 z 21.10.2021 DO UMOWY RAMOWEJ

 

« POWRÓT