„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Dokumenty LGD7

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR_2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Oświadczenie wnioskodawcy_2019

Załącznik dodatkowy nr 1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 5 2019

Załącznik dodatkowy nr 1 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 6 2019

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą 2023 (wersja II, czerwiec 2019)

STATUT STOWARZYSZENIA LGD7-KRAINA NOCY I DNI

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU – DLA BENEFICJENTÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALENIA I ZMIANY KRYTERIÓW – załącznik nr1 do uchwały nr 6II2019WZC z dnia 25 lutego 2019

PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Zał. 8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

Zał. 8 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO_pdf

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA

Zał. 9 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ GRANTOBIORCĘ ZADANIA_pdf

Zał. 1 do ogłoszenia 1 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 2 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Zał. 1 do ogłoszenia 3 2018 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

Rozporządzenie – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY, ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW BIURA

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2018 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2016 ROK

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSP./DUŻA INFRASTRUKTURA

Załacznik dodatkowy nr 1 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik dodatkowy nr 1 – DUŻA INFRASTRUKTURA

ROZPORZĄDZENIE – WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

UMOWA RAMOWA z 17.05.2016r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Aneks nr 2 do umowy ramowej

Aneks nr 3 do umowy ramowej

Aneks nr 4 do umowy ramowej

Aneks nr 5 do umowy ramowej

Aneks nr 6 do umowy ramowej

Aneks nr 7 do umowy ramowej

 

« POWRÓT