„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

LGD7

Nasze Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” działa od 2006 roku. Przez pierwsze trzy lata tworzyliśmy podstawę formalno-organizacyjną dla przyszłej działalności, aby móc od 2009 roku przystąpić do konkretnych form wsparcia dla Gmin, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych, rolników i ich rodzin oraz naszych mieszkańców.
Aktualnie swoją działalnością obejmujemy teren 9 gmin położonych w obrębie Powiatu Kaliskiego.

Od 2009 roku regularnie organizujemy nabory wniosków obejmujących działania służące wdrażaniu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jesteśmy zainteresowani jak najszerszym udziałem naszych mieszkańców, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych w realizacji naszego Programu.

Spełnijmy razem nasze pomysły i marzenia.

Prezes Zarządu LGD7
Józef Podłużny

« POWRÓT