„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Archiwum

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego.

nr naboru:1/2017

DI_L_WYBRANE

2. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego.

nr naboru:1/2017

DI_NIE WYBRANE

3. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie.

nr naboru:2/2017

DIZ_L_WYBRANE

4. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: duża infrastruktura: lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie.

nr naboru:2/2017

DIZ_NIE WYBRANE

5. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej: nowe firmy - nowy potencjał.

nr naboru:3/2017

PDG_WYBRANE

6. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej: nowe firmy - nowy potencjał.

nr naboru:3/2017

PDG_NIE WYBRANE

7. lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: rozwijanie działalności gospodarczej: nasze firmy - nasze stabilne miejsca pracy.

nr naboru:4/2017

RDG_WYBRANE

8. lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach lsr, w ramach przeprowadzonego naboru w dniach: 29.03.2017 - 12.04.2017, na działanie: rozwijanie działalności gospodarczej: nasze firmy - nasze stabilne miejsca pracy.

nr naboru:4/2017

RDG_NIE WYBRANE

Lokalna strategia rozwoju stowarzyszenia "lgd 7 - kraina nocy i dni" 2014: LSR2014

Ankieta dla beneficjentów monitorująca realizację operacji w ramach lsr: Ankieta

« POWRÓT