„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni” od 2 kwietnia 2012 roku uruchomiło bezpłatną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego dla mieszkańców z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. Gmin: Blizanów, Ceków -Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, oraz Gminy i Miasta Stawiszyn.

„Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – to jeden z celów statutowych Stowarzyszenia. Cel ten chce realizować poprzez bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego osobom, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się, czy rehabilitacji, a których sprawność fizyczna wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Stowarzyszenie chce pomóc w ograniczeniu skutków niepełnosprawności poprzez umożliwienie im szybszego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej.

                                                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

 

Osoby zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego jak również przekazywaniem takiego sprzętu na rzecz Stowarzyszenia mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia LGD7.

Regulamin Wypożyczalni

« POWRÓT