„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Sprawozdawczość

 

OPIS STANOWISK PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW

Zestawienie finansowe 2009 rok

Zestawienie finansowe 2010 rok

Zestawienie finansowe 2011 rok

Zestawienie finansowe 2012 rok

Zestawienie finansowe 2013 rok

Zestawienie finansowe 2014 rok

Zestawienie finansowe 2015 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych,
o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 2016 r. – Zestawienie rzeczowo-finansowe (pdf)

Informacja o sposobie wykorzystania środków do realizacji 19.2 za rok 2016

Zestawienie rzeczowo finansowe 2017 rok

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE – 2018 R.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE – 2019 R.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE 2020 R.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE 2021 R.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE 2022 R

 

 

 

 

 

« POWRÓT