„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD:

 • Józef Podłużny – Prezes
 • Jarosław Budka – Wiceprezes
 • Monika Nowak – Sekretarz
 • Mariusz Chojnacki – Członek
 • Katarzyna Włodarczyk – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Bogdan Muszyński- Przewodniczący
 • Sebastian Wardęcki – Zastępca Przewodniczącego
 • Marian Pustkowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Stanisław Niklas – Sekretarz
 • Agnieszka Morawska – Członek Komisji Rewizyjnej

RADA:

 • Barbara Piechota – Przewodnicząca Rady
 • Mirosław Miklas – Wiceprzewodniczący Rady
 • Paulina Grala
 • Dominik Jankowski
 • Jan Nawrocki
 • Dawid Kuś
 • Paweł Sobczak
 • Michał Bartoszczyk
 • Bogumił Nowicki
« POWRÓT