„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 6 – 19 KWIETNIA 2022r. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NABÓR NR 12/2022, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. “NOWE FIRMY – NOWY POTENCJAŁ” ORAZ Z ZAKRESU DUŻEJ INFRASTRUKTURY – NABÓR NR 11/2022, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 “BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ WPŁYWAJĄCEJ NA ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO”:

protokół RS 13.06.22

protokół RS 30.05.22

Lista wniosków wybranych DI

Lista operacji nie wybranych DI

lista zgodnych z LSR DI

uchwały dot. wyboru operacji DI

lista wniosków wybranych PDG

lista wniosków nie wybranych PDG

lista zgodnych z LSR PDG

Uchwały dot. wyboru PDG

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 16-30 WRZEŚNIA 2021r. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NABÓR NR 10/2021, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. “NOWE FIRMY – NOWY POTENCJAŁ”.:

 

ROZPATRZENIE PROTESTU DLA WNIOSKU NR LGD7/PDG-10/2021/6:

PROTOKÓŁ Z 9.03.2022 UZUPEŁNIENIA DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PONOWNĄ OCENĄ PROTESTU

PONOWNA OCENA DOT. WNIESIONEGO PROTESTU OD WYNIKU OCENY WNIOSKU NR LGD7PDG-10-2021-6

PROTOKÓŁ Z 30 GRUDNIA 2021r. DOT. ROZPATRZENIA PROTESTU

 

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW W RAMACH NABORU ORAZ LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ALE NIE MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RS Z 29 LISTOPADA 2021r.

UCHWAŁY- PDG-10-2021

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR (W TYM Z PROW NA LATA 2014-2020)

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR(W TYM Z PROW NA LATA 2014-2020)

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 9/2021, PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 19.05.2021 – 01.06. 2021r.:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RS Z 28.07.2021R.

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH PRZEPROWADZONEGO NABORU (19.05.2021-01.06.2021), NA DZIAŁANIE DUŻA INFRASTRUKTURA

UCHWALA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z LSR_UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA Z 7 LIPCA 2021R.

UCHWAŁA-ZATWIERDZENIE LISTY OPERACJI OCENY WSTĘPNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 Z 12 SIERPNIA 2020

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU

LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH PROTESTÓW – PDG

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH ZŁOŻONYCH PROTESTÓW – RDG

UCHWAŁY – PDG

UCHWAŁY – RDG

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS z 2.07.2020r.

UCHWAŁY Z POSIEDZENIA RS z 2.07.2020r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS z 15.06.2020r.

UCHWAŁY RS z 15.06.2020r.

LISTA GRANTOBIORCOW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 5 2020 G

LISTA GRANTOBIORCOW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 6 2020 G

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 03.02.2020-17.02.2020

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR- NABÓR NR 6-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 6-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 5-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 5-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 4-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 4-2020-G

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU NR 4-2020-G

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU NR 5-2020-G

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU NR 6-2020-G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS Z 29 MAJA 2020R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU Z 29 MAJA 2020R.

 

ROZPATRZENIE PROTESTÓW:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LGD7 z 23 CZERWCA 2020r.

Uchwały z posiedzenia RS z 23.06.2020 Protesty

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DLA NABORU NR 7- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ NR 8- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 17.03.2020 – 31.03.2020r.

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 8 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 8 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 7 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 7 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR- NABÓR NR 8

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – NABÓR NR 7

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS Z 21 MAJA 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU Z 21 MAJA 2020r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS Z 29 MAJA 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU Z 29 MAJA 2020r.

Uchwała lista operacji wybranych 8-2020

Uchwała lista operacji nie wybranych 8-2020

Uchwała lista operacji wybranych 7-2020

Uchwała lista operacji nie wybranych 7-2020

Uchwała lista operacji zgodnych z LSR 7-2020

Uchwała lista operacji zgodnych z LSR 8-2020

Uchwały RS nabór 8-2020

Uchwały RS nabór 7-2020

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 5; NR 6 PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 27.08.2019 – 10.09.2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR  – Nabór nr 5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR –  Nabór nr 5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR – Nabór nr 6/ 2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR – Nabór nr 6/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z LSR – Nabór nr 5/ 2019

Lista operacji zgodnych z LSR – Nabór nr 6/2019

Protokół z posiedzenia członków RS z 4 listopada 2019

Załącznik nr 2 do protokołu z 4 listopada 2019

Lista obecności z posiedzenia członków RS z 4 listopada 2019

Protokół z posiedzenia członków RS z 15 października 2019

Lista obecności z posiedzenia członków RS z 15 października 2019

Załącznik nr 2 do protokołu z 15 października 2019

Uchwały RS  dla naboru Nr 5/2019

Uchwały RS dla naboru Nr 6/2019

PONOWNA OCENA:

Posiedzenie RS 18.12.2020 r.

ROZPATRZENIE PROTESTÓW:

PROTOKOŁ RS 26.11.2019

 

ROZPATRZENIE PROTESTU:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 Z 22 STYCZNIA 2020R.

LISTA OPERACJI ZGODNEJ Z LSR (W TYM Z PROW) DOTYCZĄCEJ ZŁOŻONEGO PROTESTU

LISTA OPERACJI WYBRANEJ DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR DOTYCZĄCEJ ZŁOŻONEGO PROTESTU

 

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 1/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 1/2018/G

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 2/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 2/2018/G

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 3/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 3/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 3/2018/G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 W DNIU 26 CZERWCA 2018R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 W DNIU 5 LIPCA 2018R.

 

 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017; 2/2017; 3/2017; 4/2017, przeprowadzonego w terminie: 29.03.2017 – 12.04.2017

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego (nr naboru: 1/2017)

wybrane DI – 1 2017

2. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego (nr naboru: 1/2017)

nie wybrane_DI-1_2017

3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie (nr naboru: 2/2017)

wybrane_DIZ-2_2017

4. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie (nr naboru: 2/2017)

nie wybrane_DIZ-2_2017

5. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Podejmowanie działalnośći gospodarczej: Nowe firmy – nowy potencjał (nr naboru: 3/2017)

wybrane_PDG-3_2017

6. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Podejmowanie działalnośći gospodarczej: Nowe firmy – nowy potencjał (nr naboru: 3/2017)

nie wybrane_PDG-3_2017

7. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Rozwijanie działalnośći gospodarczej: Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy (nr naboru: 4/2017)

wybrane_RDG-4_2017

8. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Rozwijanie działalnośći gospodarczej: Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy (nr naboru: 4/2017)

nie wybrane_RDG-4_2017

 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni” z 19 maja 2017 r.

Protokół RS

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 1/2017

Uchwały_DI-1_2017

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 2/2017

Uchwały_DIZ-2_2017

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania a także w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 3/2017

Uchwały_PDG-3_2017

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 4/2017

Uchwały_RDG-4_2017

Lista obecności z posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia LGD7

Lista obecności_RS

 

ROZPATRZENIE PROTESTÓW:

13 czerwca 2017 r., w siedzibie biura LGD7 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD7, w celu rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru nr 3/2017.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RS LGD7 -13.06.2017

Protokół z posiedzenia RS- 7 lipca 2017 r.

 

POPRAWIONE WYNIKI AKTUALNEGO NABORU WNIOSKÓW:

1. Dokumentacja dotycząca Naboru Nr 1/2017 oraz Naboru Nr 2/2017

Protokół z posiedzenia RS- 23 czerwca 2017 r.

Lista obecności – 23.06.2017

Uchwała NR 14_DI_23.06.2017

Uchwała NR 15_DI_23.06.2017

Uchwała NR 16_DI_23.06.2017

Uchwała NR 17_DI_23.06.2017

Uchwała NR 18_DI_23.06.2017

Uchwała NR 19_DI_ 23.06.2017

Uchwała NR 20_DI_23.06.2017

Lista operacji wybranych_DI_NABÓR NR 1

Uchwała NR 6_DIZ_23.06.2017

Uchwała NR 7_DIZ_23.06.2017

Lista operacji wybranych_DIZ_NABÓR NR 2

 

2. Dokumentacja dotycząca Naboru Nr 4/2017

Protokół z posiedzenia RS – 26 lutego 2019r.

Uchwała nr 28RDG-42017

 

Protokół z posiedzenia RS- 3 lipca 2017 r.

Lista obecności – 03.07.2017

Uchwała nr 21 _RDG_ 3.07. 2017

Uchwała nr 22 _RDG_3.07. 2017

Uchwała nr 23_RDG_3.07. 2017

Uchwała nr 24_RDG_3.07.2017

Lista operacji wybranych _RDG__Nabór nr 4

 

3. Dokumentacja dotycząca Naboru Nr 3/2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia w dniu 29 maja 2018r.

Protokół z posiedzenia RS – 02.08.2017

Lista operacji wybranej do dofinansowania

Uchwała Nr 34

Uchwała Nr 35

« POWRÓT