„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 28.09.2023 – 11.10.2023 Z ZAKRESU DUŻEJ INFRASTRUKTURY – NABÓR NR 14/2023, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 “BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ WPŁYWAJĄCEJ NA ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO”:

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DI 14 2023

LISTA WNIOSKÓW NIEWYBRANYCH DI 14 2023

LISTA WNIOSKÓW ZGODNYCH Z LSR DI 14 2023

UCHWAŁY RS WYBÓR OPERACJI 04.12.2023

PROTOKÓŁ RS 04.12.2023

PROTOKÓŁ RS 06.11.2023

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 17 – 30 LISTOPADA 2022r. Z ZAKRESU DUŻEJ INFRASTRUKTURY – NABÓR NR 13/2022, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 “BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ WPŁYWAJĄCEJ NA ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO”:

Protokół RS 23.01.2023

Załączniki do protokolu 23.01.2023

Lista wniosków zgodnych z LSR DI 13 2022

Uchwały RS wybór operacji 23.01.2023

Lista wniosków wybranych DI 13 2022

Lista wniosków nie wybranych DI 13 2022

Protokół RS 3.01.2023

Uchwała RS 3.01.2023

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 6 – 19 KWIETNIA 2022r. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NABÓR NR 12/2022, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. “NOWE FIRMY – NOWY POTENCJAŁ” ORAZ Z ZAKRESU DUŻEJ INFRASTRUKTURY – NABÓR NR 11/2022, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 “BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ WPŁYWAJĄCEJ NA ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO”:

protokół RS 13.06.22

protokół RS 30.05.22

Lista wniosków wybranych DI

Lista operacji nie wybranych DI

lista zgodnych z LSR DI

uchwały dot. wyboru operacji DI

lista wniosków wybranych PDG

lista wniosków nie wybranych PDG

lista zgodnych z LSR PDG

Uchwały dot. wyboru PDG

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 16-30 WRZEŚNIA 2021r. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NABÓR NR 10/2021, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. “NOWE FIRMY – NOWY POTENCJAŁ”.:

 

ROZPATRZENIE PROTESTU DLA WNIOSKU NR LGD7/PDG-10/2021/6:

PROTOKÓŁ Z 9.03.2022 UZUPEŁNIENIA DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PONOWNĄ OCENĄ PROTESTU

PONOWNA OCENA DOT. WNIESIONEGO PROTESTU OD WYNIKU OCENY WNIOSKU NR LGD7PDG-10-2021-6

PROTOKÓŁ Z 30 GRUDNIA 2021r. DOT. ROZPATRZENIA PROTESTU

 

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW W RAMACH NABORU ORAZ LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ALE NIE MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RS Z 29 LISTOPADA 2021r.

UCHWAŁY- PDG-10-2021

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR (W TYM Z PROW NA LATA 2014-2020)

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR(W TYM Z PROW NA LATA 2014-2020)

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 9/2021, PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 19.05.2021 – 01.06. 2021r.:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RS Z 28.07.2021R.

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR W RAMACH PRZEPROWADZONEGO NABORU (19.05.2021-01.06.2021), NA DZIAŁANIE DUŻA INFRASTRUKTURA

UCHWALA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z LSR_UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA Z 7 LIPCA 2021R.

UCHWAŁA-ZATWIERDZENIE LISTY OPERACJI OCENY WSTĘPNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 Z 12 SIERPNIA 2020

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU

LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH PROTESTÓW – PDG

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH ZŁOŻONYCH PROTESTÓW – RDG

UCHWAŁY – PDG

UCHWAŁY – RDG

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS z 2.07.2020r.

UCHWAŁY Z POSIEDZENIA RS z 2.07.2020r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS z 15.06.2020r.

UCHWAŁY RS z 15.06.2020r.

LISTA GRANTOBIORCOW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 5 2020 G

LISTA GRANTOBIORCOW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 6 2020 G

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 03.02.2020-17.02.2020

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR- NABÓR NR 6-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 6-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 5-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 5-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 4-2020-G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA – NABÓR NR 4-2020-G

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU NR 4-2020-G

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU NR 5-2020-G

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR W RAMACH NABORU NR 6-2020-G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS Z 29 MAJA 2020R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU Z 29 MAJA 2020R.

 

ROZPATRZENIE PROTESTÓW:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LGD7 z 23 CZERWCA 2020r.

Uchwały z posiedzenia RS z 23.06.2020 Protesty

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DLA NABORU NR 7- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ NR 8- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 17.03.2020 – 31.03.2020r.

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 8 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 8 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 7 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR – NABÓR NR 7 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR- NABÓR NR 8

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – NABÓR NR 7

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS Z 21 MAJA 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU Z 21 MAJA 2020r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA CZŁONKÓW RS Z 29 MAJA 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU Z 29 MAJA 2020r.

Uchwała lista operacji wybranych 8-2020

Uchwała lista operacji nie wybranych 8-2020

Uchwała lista operacji wybranych 7-2020

Uchwała lista operacji nie wybranych 7-2020

Uchwała lista operacji zgodnych z LSR 7-2020

Uchwała lista operacji zgodnych z LSR 8-2020

Uchwały RS nabór 8-2020

Uchwały RS nabór 7-2020

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 5; NR 6 PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 27.08.2019 – 10.09.2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR  – Nabór nr 5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR –  Nabór nr 5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR – Nabór nr 6/ 2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR – Nabór nr 6/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z LSR – Nabór nr 5/ 2019

Lista operacji zgodnych z LSR – Nabór nr 6/2019

Protokół z posiedzenia członków RS z 4 listopada 2019

Załącznik nr 2 do protokołu z 4 listopada 2019

Lista obecności z posiedzenia członków RS z 4 listopada 2019

Protokół z posiedzenia członków RS z 15 października 2019

Lista obecności z posiedzenia członków RS z 15 października 2019

Załącznik nr 2 do protokołu z 15 października 2019

Uchwały RS  dla naboru Nr 5/2019

Uchwały RS dla naboru Nr 6/2019

PONOWNA OCENA:

Posiedzenie RS 18.12.2020 r.

ROZPATRZENIE PROTESTÓW:

PROTOKOŁ RS 26.11.2019

 

ROZPATRZENIE PROTESTU:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 Z 22 STYCZNIA 2020R.

LISTA OPERACJI ZGODNEJ Z LSR (W TYM Z PROW) DOTYCZĄCEJ ZŁOŻONEGO PROTESTU

LISTA OPERACJI WYBRANEJ DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR DOTYCZĄCEJ ZŁOŻONEGO PROTESTU

 

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 1/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 1/2018/G

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 2/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 2/2018/G

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 3/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 3/2018/G

LISTA GRANTOBIORCÓW NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH NABORU GRANTOWEGO NR 3/2018/G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 W DNIU 26 CZERWCA 2018R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD7 W DNIU 5 LIPCA 2018R.

 

 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017; 2/2017; 3/2017; 4/2017, przeprowadzonego w terminie: 29.03.2017 – 12.04.2017

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego (nr naboru: 1/2017)

wybrane DI – 1 2017

2. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego (nr naboru: 1/2017)

nie wybrane_DI-1_2017

3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie (nr naboru: 2/2017)

wybrane_DIZ-2_2017

4. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Duża Infrastruktura: Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie (nr naboru: 2/2017)

nie wybrane_DIZ-2_2017

5. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Podejmowanie działalnośći gospodarczej: Nowe firmy – nowy potencjał (nr naboru: 3/2017)

wybrane_PDG-3_2017

6. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Podejmowanie działalnośći gospodarczej: Nowe firmy – nowy potencjał (nr naboru: 3/2017)

nie wybrane_PDG-3_2017

7. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Rozwijanie działalnośći gospodarczej: Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy (nr naboru: 4/2017)

wybrane_RDG-4_2017

8. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR na działanie: Rozwijanie działalnośći gospodarczej: Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy (nr naboru: 4/2017)

nie wybrane_RDG-4_2017

 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni” z 19 maja 2017 r.

Protokół RS

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 1/2017

Uchwały_DI-1_2017

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 2/2017

Uchwały_DIZ-2_2017

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania a także w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 3/2017

Uchwały_PDG-3_2017

Uchwały RS w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR, dla naboru nr 4/2017

Uchwały_RDG-4_2017

Lista obecności z posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia LGD7

Lista obecności_RS

 

ROZPATRZENIE PROTESTÓW:

13 czerwca 2017 r., w siedzibie biura LGD7 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD7, w celu rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru nr 3/2017.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RS LGD7 -13.06.2017

Protokół z posiedzenia RS- 7 lipca 2017 r.

 

POPRAWIONE WYNIKI AKTUALNEGO NABORU WNIOSKÓW:

1. Dokumentacja dotycząca Naboru Nr 1/2017 oraz Naboru Nr 2/2017

Protokół z posiedzenia RS- 23 czerwca 2017 r.

Lista obecności – 23.06.2017

Uchwała NR 14_DI_23.06.2017

Uchwała NR 15_DI_23.06.2017

Uchwała NR 16_DI_23.06.2017

Uchwała NR 17_DI_23.06.2017

Uchwała NR 18_DI_23.06.2017

Uchwała NR 19_DI_ 23.06.2017

Uchwała NR 20_DI_23.06.2017

Lista operacji wybranych_DI_NABÓR NR 1

Uchwała NR 6_DIZ_23.06.2017

Uchwała NR 7_DIZ_23.06.2017

Lista operacji wybranych_DIZ_NABÓR NR 2

 

2. Dokumentacja dotycząca Naboru Nr 4/2017

Protokół z posiedzenia RS – 26 lutego 2019r.

Uchwała nr 28RDG-42017

 

Protokół z posiedzenia RS- 3 lipca 2017 r.

Lista obecności – 03.07.2017

Uchwała nr 21 _RDG_ 3.07. 2017

Uchwała nr 22 _RDG_3.07. 2017

Uchwała nr 23_RDG_3.07. 2017

Uchwała nr 24_RDG_3.07.2017

Lista operacji wybranych _RDG__Nabór nr 4

 

3. Dokumentacja dotycząca Naboru Nr 3/2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia w dniu 29 maja 2018r.

Protokół z posiedzenia RS – 02.08.2017

Lista operacji wybranej do dofinansowania

Uchwała Nr 34

Uchwała Nr 35

« POWRÓT