„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Kraina Nocy i Dni dla Seniora

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025″ – edycja 2021.
Projekt pn. “Kraina Nocy i Dni dla Seniora“.
Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.

 

REKRUTACJA – informacja

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

PLAKAT_AKTYWNI_2021

 

BĘDZIEMY REALIZOWAĆ KOLEJNY PROJEKT SKIEROWANY DO SENIORÓW.

W ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 LGD7 uzyskało 28 z 1040 pozycję na liście projektów ocenionych, uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie 92 365,00zł oraz zapewniając wkład własny osobowy w kwocie 38 875,00zł.

Projekt pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora” realizowany będzie w terminie do 28 grudnia br., skierowany jest do osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie obszaru LGD7. Projekt polegał będzie na utworzeniu aplikacji umożliwiającej zdalne prowadzenie zajęć w formie interaktywnej.  Dla beneficjentów projektu zostanie przygotowany cykl wykładów z:

  • psychologiem – psychologiczne skutki pandemii
  • fizjoterapeutą – fizyczne skutki pandemii
  • trenerem personalnym – jak przygotować się do aktywności fizycznej
  • lekarzem – wpływ pandemii na nasze zdrowie
  • dietetykiem – jak powinniśmy się odżywiać, aby odzyskać sprawność
  • pedagogiem senioralnym – funkcjonowanie człowieka 60+ w środowisku rodzinnym i społecznym
  • policjantem – bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wyłudzeń
  • pielęgniarką – opieka nad osobami starszymi
  • oraz wielu innych zarówno dotyczących aktywności kulturalnej, różnych form plastyczno-artystycznych itp.

Ponadto odbędą się zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, spacery, koncert filharmonii, spektakl teatralny, wyjazd do muzeum lub galerii.

Projekt przewiduje zaangażowanie wolontariuszy uczniowskich, którzy w ramach zadania „użycz babci kompa” pomogą w przygotowaniu do korzystania ze sprzętu i aplikacji Teams w warunkach domowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić to do koordynatora w swojej gminie oraz wypełnić deklarację przystąpienie do projektu.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

« POWRÓT