„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

05 czerwca, 2020

Informujemy, iż wyniki naboru wniosków dla naboru nr 7 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz dla naboru nr 8 Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 17 do 31 marca br., a także dla naboru grantowego nr 4/2020/G; 5/2020/G, 6/2020/G, przeprowadzonego w terminie od 3 lutego do 17 lutego br., są dostępne w zakładce: LEADER 2014-2020 (wyniki naboru wniosków).

« POWRÓT