„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

NABORY WNIOSKÓW

Informujemy, iż od 28 września 2023r. do 11 października 2023r. Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020:

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

Ogłoszenie o naborze 14/2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 14/2023

 

Informujemy, iż od 17 listopada 2022r. do 30 listopada 2022r. Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020:

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

Ogłoszenie o naborze 13/2022

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 13/2022

 

Informujemy, iż od 6 kwietnia 2022r. do 19 kwietnia 2022r. Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020:

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

Ogłoszenie o naborze 11 2022

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 11 2022

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

Ogłoszenie o naborze 12 2022

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 12 2022
Informujemy, iż od 16 września 2021 do 30 września 2021r., Stowarzyszenie LGD7 ogłasza nabór wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”.

ogłoszenie o naborze 10 2021

Załącznik nr 1_do ogłoszenia 10 2021

 

Informujemy, iż od 19 maja 2021 do 1 czerwca 2021r. Stowarzyszenie LGD7 ogłasza nabór wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”.

Ogłoszenie o naborze 9 2021 DI

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 9 2021

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

 

Informujemy, iż od 17 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020:

Ogłoszenie o naborze nr 7/ 2020

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 7/2020

Załacznik dodatkowy – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Ogłoszenie o naborze nr 8 /2020

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 8/2020

Załącznik dodatkowy – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wymagane dokumenty do wniosków w ramach poddziałania 19.2, na Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”,

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”:

RODO_klauzule_19.2

RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2

RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2

 

Informujemy, iż od 3 lutego 2020 r. do 17 lutego 2020 r., Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni” ogłasza nabór wniosków o powierzenie Grantów w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze 4 2020 G

Zał. 1 do ogłoszenia 4 2020 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

 

Ogłoszenie o naborze 5 2020 G

Zał. 1 do ogłoszenia 5 2020 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

 

Ogłoszenie o naborze 6 2020 G

Zał. 1 do ogłoszenia 6 2020 G Planowane do osiągnięcia w PG cele i wskaźniki

 

Informacje pomocnicze _ obliczenie wartości bieżącej netto

Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji

RODO_klauzule_19.2-3-1 (2)

RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2-3 (2)

RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2-3 (1)

 

 

 

Informujemy, iż od 27 sierpnia 2019r. do 10 września 2019r. lgd7 ogłasza nabór wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego prow 2014-2020.

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

Ogłoszenie o naborze nr 5 2019

Załącznik nr 1_do ogłoszenia 5 2019

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

Ogłoszenie o naborze nr 6 2019

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 6 2019

Wymagane dokumenty do wniosków w ramach poddziałania 19.2, na Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”,

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”:

RODO_klauzule_19.2-3-1

RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2-3

RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2-3

 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – 04.04.2018r. – 18.04. 2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2018 G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 2018 G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 2018 G

WYMAGANY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU:

Potwierdzenie niekomeryjnego charakteru operacji. 

(dokument sporządzony na wzorze dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2″Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dostępny na stronie internetowej: www.prow.umww.pl)

 

Informacja dla Beneficjentów – wzory dokumentów do pobrania:

Przekazujemy wzór dokumentów opracowany przez ARiMR, wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej www.dprow.umww.pl

Informacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO

Informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu_Informacja-po-realizacji-operacji-.xlsx-1

 

Pismo w sprawie ustawy z 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców.

Przekazujemy do informacji pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazujące stanowisko w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Pismo

ARCHIWUM NABORU WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW – 29.03.2017r. – 12.04.2017r.

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 1 2017

Przedsięwzięcie 1.1.2 “Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 2 2017

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 3 2017

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYTYCZNYCH 4 2017

Informujemy, iż możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność została czasowo zawieszona. W związku z powyższym prosimy wnioskodawców, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów.

Prosimy Wnioskodawców o przygotowanie kopii dokumentów przeznaczonych do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

« POWRÓT