„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD7 ORAZ WARSZTAT REFLEKSYJNY

13 lutego, 2019

Zarząd Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” informuje, iż 25 lutego 2019r,. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku (ul. Kościelna 2) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD7. Za drugi termin uznaje się zebranie rozpoczęte 30 minut od pierwszego terminu.

Porządek obrad WZC

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

Zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” oraz beneficjentów na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LGD7, 25 lutego br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku.

« POWRÓT