„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

20-lecie Zespołu “Koźminiacy”

17 lutego, 2023

W dniu 4 lutego br. Zespół folklorystyczny „Koźminiacy” obchodzili jubileusz dwudziestolecia działalności. Pierwszym opiekunem i kierownikiem Zespołu był Pan Mirosław Bruź, który opiekował się zespołem przez 12 lat, aż to 2016 roku. Obecnie opiekunem i kierownikiem jest Pani Brygida Olszewska.

Zespół był niejednokrotnie nagradzany w rozmaitych przeglądach i konkursach takich jak: Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej czy Estrada Folkloru, ale także reprezentował swoją gminę, powiat poza granicami powiatu czasami i województwa.  Był również uczestnikiem wydarzeń realizowanych przez nas w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt. „Poznajemy kulturę naszych regionów” wzbogacając program  występem w Kakawie Kolonii ale także w Nowym Tomyślu, promując  tradycje ziemi kaliskiej wśród partnerów z Litwy i regionu nowotomyskiego.

Dziękujemy Zespołowi „Koźminiacy” za dotychczasową współpracę, za wkład włożony w krzewienie tradycji ludowych naszego obszaru i życzymy dalszych sukcesów artystycznych, stając się inspiracją i zachętą dla młodego pokolenia by wstępowali w szeregi Państwa Zespołu.

Dziękujemy, że mogliśmy razem z Państwem świętować tak ważny dla Zespołu „Koźminiacy” jubileusz.

Zdj. z galerii GCK w Koźminku (fotografie: Agnieszka Pawelec i Tomasz Potemkowski)

« POWRÓT