„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

24.06.2024 Uroczyste przekazanie i poświęcenie nowo zakupionego minibusa

25 czerwca, 2024

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w oficjalnym przekazaniu nowo zakupionego minibusa na potrzeby funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej (gm. Opatówek), wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Dar Serca, w którym funkcję Wiceprezesa pełni Pan Jarosław Budka (Wiceprezes LGD7), który był jednym z  głównych inicjatorów i osób zaangażowanych w cały proces zakupu auta.

Było nam bardzo miło uczestniczyć w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Życzymy wszystkiego najlepszego dla podopiecznych oraz opiekunów WTZ w Cieni Drugiej.

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń.”

Jan Paweł II

Szerokich i bezpiecznych podróży!

 

« POWRÓT