„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

28 800 ml krwi to wynik ostatniej akcji poboru krwi w Koźminku

06 grudnia, 2023
Kolejna Akcja KrewNi Koźminek przeszła do historii !!!
W tej pięknej ,śnieżnej scenerii Koźmineckiego parku , ostatnia w tym roku akcja, nabrała wyjątkowego świątecznego uroku . Dziękuję, że nie zawiedliście i tym razem byliście z nami . Chętnych do oddania krwi było aż 69 osób  i aż 64 z sukcesem ją oddało 🙂  Dziękuję 🩷
Tym razem zebraliśmy 28 800 ml 🩸🩸🩸🩸
Co jest niewątpliwie pięknym wynikiem w okresie  przeziębień.
Brawo dla Pierwszaków ,  czujemy się wyróżnieni ,że właśnie naszą akcję wybraliście.
Tradycyjnie dziękujemy tym z którymi zorganizowanie akcji jest łatwiejsze i znacznie przyjemniejsze : Panu Waldemarowi Ranisiowi  i firmie Agrorami, Straży Koźminek : Konradowi Żubrowskiemu, Magdalenie  Ignasiak , Michałowi Ignasiakowi, Piotrowi Czerwińskiemu , gmina Koźminek – sport i społeczeństwoPiotrowi Kliszewskiemu jak również  Jackowi Wolniaczykowi i Piekarni GS, Tomaszowi Potemkowskiemu  dyrektorowi Gminnego  Centrum Kultury w Koźminku , Dominikowi  Banasiakowi ,Firmie  IRBUD KEBAB , oraz Włodzimierzowi Staszakowi,  Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku, Rckik Kalisz , PCK Kalisz, Radio CENTRUM .
Już niebawem poinformujemy Was o terminach Akcji w roku 2024 .
« POWRÓT