„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

“30 LAT MINĘŁO” – JUBILEUSZ WÓJTA, PANA JÓZEFA PODŁUŻNEGO

18 lipca, 2016

25 czerwca 2016 roku, Wójt Gminy Godziesze Wielkie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, Pan Józef Podłużny, obchodził Jubileusz trzydziestolecia swojej pracy zawodowej. Było to uroczyste spotkanie przygotowane przez lokalną społeczność. W tym doniosłym dniu, w Godzieszach Wielkich zebrali się licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele i najbliższa rodzina. Część artystyczną wydarzenia przygotowali aktorzy z teatru kaliskiego i łódzkiego.

Był to dzień pełen refleksji i pięknych emocji. Były podziękowania, serdeczne życzenia, wiele wzruszających chwil i przeżyć. Wszyscy zebrani wyrażali słowa uznania dla Jubilata, dziękowali za dotychczasową działalność, za pracowitość, dobroć i postawę niesienia pomocy innym.

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”
Cyprian Kamil Norwid

Życzymy dalszych sukcesów, wielu lat równie znakomitej działalności oraz pomyślnej realizacji wszelkich podjętych zamierzeń.

Fot.: Wioletta Przybylska / Tekst: M. Jaśkiewicz

« POWRÓT