„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Zajęcie Stawiszyna przez powstańców -kolejna odsłona projektu “A mundury ich były szaraczkowe…”

09 października, 2023
Ostatnia już rekonstrukcja historyczna w ramach projektu ” A mundury ich były szaraczkowe śladami Powstania styczniowego w powiecie kaliskim” odbyła się 8 października w Stawiszynie.
Zadanie dofinansowano ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
zdj. metodą ambrotypii wykonane przez Andrzeja Paruszewskiego
« POWRÓT