„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

AKCJA POBORU KRWI W KOŹMINKU

07 lipca, 2020
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy zbiórkę krwi wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz PCK Kalisz. W dniu 21 czerwca br , wszyscy którzy chcieli podzielić się tym co najcenniejsze- krwią, mogli przyjść do Sali OSP w Koźminku (obecnie Restauracji Lawendowa ) i oddać potrzebującym najcenniejszy z darów -krew. Na akcję odpowiedziało 65 osób ,  53 oddało krew wśród nich było 12 osób , które oddały krew po raz pierwszy. Łącznie oddano prawie 24 litry krwi, co na pierwszy raz organizowaną akcję uważamy jest świetnym wynikiem. Dziękujemy wszystkim tym, którzy chętnie włączyli się w akcję tj .Restauracji Lawendowa , Piotrowi Czerwińskiemu ,Jackowi Wolniaczykowi ,Waldemarowi Ranisiowi Agro Rami , Strażakom z OSP Koźminek .
« POWRÓT