„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Aktualizacja dokumentów – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

18 lipca, 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji następujących dokumentów:

  • umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 9z);
  • umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 6z);
  • wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z),
  • wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 5z), wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków o płatność.

Dokumenty te zostały zamieszczone na stronach internetowych:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-umow-o-przyznaniu-pomocy/ oraz

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-umow-o-przyznaniu-pomocy/

Zmienione umowy obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia Prezesa ARiMR tj. od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do wszystkich nowych zweryfikowanych pozytywnie spraw, w ramach których można podpisać umowę o przyznaniu pomocy.

Zmienione wnioski o płatność obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia Prezesa ARiMR tj. od 4 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do spraw, w ramach których nie złożony został jeszcze przez beneficjentów żaden wniosek o płatność.

Proszę o opublikowanie ww. dokumentów na stornach internetowych LGD.

Z poważaniem

Izabela Mroczek

Dyrektor Departamentu

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

« POWRÓT