„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ARKUSZ POMYSŁU MASZ POMYSŁ – PODZIEL SIĘ NIM!

20 listopada, 2015

Rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014- 2020. Dlatego też, w celu określenia potrzeb i kierunków rozwoju w ramach opracowywania LSR-u, pragniemy poznać Państwa opinie i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań (projektów), które chcielibyście Państwo realizować w ramach nowego okresu programowania. Istnieje ogromna szansa rozwoju naszego regionu poprzez efektywne korzystanie z dotacji unijnych i dlatego tak ważne jest aby już na etapie opracowywania założeń LSR-u zostały uwzględnione najważniejsze potrzeby mieszkańców „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. W związku z powyższym w ramach prowadzonych konsultacji społecznych kierujemy do Państwa Arkusz Pomysłu.

ARKUSZ POMYSLU

Wypełnione arkusze prosimy przesyłać najpóźniej do 31 sierpnia 2015 r., na adres mailowy: lgd7krainanocyidni@wp.pl, pocztą tradycyjną, bądź bezpośrednio do siedziby biura LGD7.

« POWRÓT