„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

BĘDZIEMY REALIZOWAĆ KOLEJNY PROJEKT SKIEROWANY DO SENIORÓW

09 czerwca, 2021

W ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 LGD7 uzyskało 28 z 1040 pozycję na liście projektów ocenionych, uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie 92 365,00zł oraz zapewniając wkład własny osobowy w kwocie 38 875,00zł.

Projekt pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora” realizowany będzie w terminie do 28 grudnia br. Skierowany jest do osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie obszaru LGD7. Projekt polegał będzie na utworzeniu aplikacji umożliwiającej zdalne prowadzenie zajęć w formie interaktywnej.  Dla beneficjentów projektu zostanie przygotowany cykl wykładów z:

  • psychologiem – psychologiczne skutki pandemii
  • fizjoterapeutą – fizyczne skutki pandemii
  • trenera personalnego – jak przygotować się do aktywności fizycznej
  • lekarza – wpływ pandemii na nasze zdrowie
  • dietetyka – jak powinniśmy się odżywiać, aby odzyskać sprawność
  • pedagog senioralny – funkcjonowanie człowieka 60+ w środowisku rodzinnym i społecznym
  • policjantem – bezpieczeństwo z szczególnym uwzględnieniem tematyki wyłudzeń
  • pielęgniarką – opieka nad osobami starszymi
  • oraz wielu innych zarówno dotyczących aktywności kulturalnej, różnych form plastyczno-artystycznych, krajoznawczym itp.

Ponadto odbędą się zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, spacery, koncert filharmonii, spektakl teatralny, wyjazd do muzeum lub galerii.

Projekt przewiduje zaangażowanie wolontariuszy uczniowskich, którzy w ramach zadania „użycz babci kompa” pomogą w przygotowaniu do korzystania ze sprzętu i aplikacji Teams w warunkach domowych.

Już niebawem rozpocznie się rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

 

 

 

 

« POWRÓT