„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

DODATKOWE ŚRODKI DLA STOWARZYSZENIA LGD7

01 Lipiec, 2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 28 czerwca 2019, w Starostwie Powiatowym w Kaliszu uroczyście podpisaliśmy aneks do Umowy Ramowej dotyczący zwiększenia budżetu przeznaczonego na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność o kwotę 880 000,00zł. Przy podpisaniu umowy Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, ze strony LGD7 Prezes Zarządu Józef Podłużny.

Dodatkowe środki finansowe – tzw. BONUS, otrzymaliśmy w wyniku pomyślnej realizacji przez LGD założeń pierwszego kamienia milowego w ramach realizacji LSR. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

Aneks do umowy o dodatkowe środki podpisywał również „Długosz Królewski”, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Słodowego oraz Piotra Świderskiego Wiceprezesa.

« POWRÓT