„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Dziedzictwo Centralnej Polski -wizyta w Andaluzji

25 października, 2023

W dniach 16-20 października przedstawiciele “LGD7-Kraina Nocy i Dni” wraz z lokalnymi producentami i wytwórcami brali udział w wyjeździe studyjnym do Andaluzji na terenie Hiszpanii.

Wyjazd zorganizowany został w ramach realizacji projektu współpracy DCP „Dziedzictwo Centralnej Polski”. Najważniejszym celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie produktów lokalnych, kulinarnych jak i rękodzieła pomiędzy lokalnymi twórcami a także osobami zajmującymi się promocją podmiotów działających na obszarach wiejskich. Ponadto wyjazd miała na celu przybliżenie uczestnikom miejsc szczególnych pod względem historycznym, kulturowym i turystycznym z terenu Andaluzji ukazując w ten sposób możliwości wykorzystania tego rodzaju miejsc do budowania marki regionu.

 

« POWRÓT