„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

EDUKACJA DLA SENIORA W KRAINIE NOCY I DNI  

21 grudnia, 2020

Jednym z najważniejszych wydarzeń w tegorocznej działalności Lokalnej Grupy Działania „LGD7 Kraina Nocy i Dni” (dla przypomnienia jest to stowarzyszenie skupiające 9 gmin z terenu Powiatu Kaliskiego: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn i Żelazków) było wspólne przeprowadzenie projektu skierowanego do środowiska naszych seniorów, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w latach 2014-2020.

Projekt przedłożony do konkursu przez naszą Lokalną Grupę Działania nosił tytuł: „Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni” i był skierowany do grupy ponad 140 mieszkańców naszych gmin w wieku 60+.

Pierwotnie zakładaliśmy realizację wniosku w okresie całego drugiego półrocza 2020. Część działań miała być realizowana odrębnie w każdej z gmin. Przewidywaliśmy także spotkanie integrujące seniorów z całego prawie powiatu, wymianę doświadczeń i wzajemne poznanie się naszych, trochę starszych, mieszkańców.

Głównym celem naszego projektu była poprawa jakości i różnorodności oferty edukacyjnej dla mieszkańców terenu działania naszej LGD, w wieku ponad 60 lat.

Pomysł na realizację projektu wynikał z naszej troski o to, aby właśnie oni, z racji wieku, nie poczuli się wykluczeni z głównego nurtu aktywnego życia społecznego, uczestniczyli we wszystkich jego przejawach, na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Projekt „Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni” koncentrował się na poszerzeniu wiedzy ogólnej i obejmował m.in. prelekcje lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów. Uczyliśmy się wspólnie nie tylko udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także tego, jak wzmocnić swoją kondycję psychiczną i fizyczną, co sprawdzało się w czasie forsowanych (na miarę!) rajdów rowerowych i marszów nordic walking.

Dołączyliśmy do tego, konieczne dla seniorów w czasie tworzenia różnorakich projektów i planów na kolejne lata, spotkania z przedstawicielami władz gmin i  gminnych ośrodków pomocy społecznej, aby dowiedzieć się więcej, ale także stworzyć konieczną platformę współpracy oraz konsultacji.

W czasie realizacji wspólnego projektu pomagali nam uczniowie szkół z terenu gmin, pełniąc ważną funkcję wolontariuszy w trakcie prowadzonych zajęć informatycznych i plastycznych. Stworzyły się dzięki temu piękne wzorce współpracy międzypokoleniowej, które zaowocują przy kolejnych projektach, tych małych – rodzinnych i gminnych, i tych, być może, kolejnych – międzygminnych, bo taki już teraz widzimy sens.

Planów było jeszcze więcej. Zamierzaliśmy powrócić do tradycyjnego już współdziałania z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kaliszu, aby stworzyć reguły wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się sposobów uatrakcyjniania życia naszym seniorom.

Czekały nas wyjazdy na atrakcyjne imprezy kulturalne oraz seria przedwigilijnych spotkań, podsumowujących naszą półroczną działalność w ramach projektu.

Wszystko już było zaplanowane i przygotowane, gdy nagle na scenę wkroczył nasz wróg o złowieszczej nazwie COVID-19 i zdemolował cały misternie opracowany schemat.

Nie można prowadzić wspólnych zajęć i spotkań, zamknięte duże imprezy koncertowe. Ograniczenia i dystans społeczny dotknął także nas – realizatorów projektu „Edukacja seniorów w Karinie Nocy i Dni”.

Korzystając jednak z okazji, jaką stanowi końcowy etap naszego projektu – pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym seniorom z 9 gmin biorących udział w działaniach projektowych.

Dziękujemy władzom gmin za przychylność.

Dziękujemy wszystkim naszym nauczycielom i prelegentom za nową, niezbędną wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie wspólnych, różnorakich zajęć. Dziękujemy naszym młodym współpracownikom – uczniom szkół – bezinteresownie opiekującym się nami podczas spotkań. Dziękujemy lokalnym koordynatorom, którzy – jako wolontariusze – organizowali zajęcia na terenie swoich gmin.

Dziękujemy Ministerstwu Rodziny i Spraw Społecznych za kontynuację mądrego, potrzebnego seniorom, programu aktywizującego środowisko ludzi starszych.

Do zobaczenia podczas kolejnych, wspólnych działań.

Józef Podłużny

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

„LGD7-Kraina Nocy i Dni”

 

« POWRÓT