„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Festyn rodzinny z okazji “Dnia Matki”w Opatówku

30 maja, 2023

W pięknej scenerii, przed zabytkowym niegdyś Dworcem a obecnie przed siedzibą Gminnego Centrum Kultury w Opatówku odbył się rodzinny festyn z okazji “Dnia Matki ” .  LGD7  również starało się włączyć aktywnie w przygotowanie atrakcji dla uczestników festynu. Na stoisku można było otrzymać gadżety ,publikacje oraz zrobić sobie “zwariowane ”  zdjęcie w fotobudce .

Dla zainteresowanych działalnością LGD7 ale przede wszystkim rozwojem obszarów wiejskich ,wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju , pracownicy biura przygotowali informację nt. nowej perspektywy finansowej , przedstawili cele nowej LSR, przedsięwzięcia , które będą realizowane w ramach strategii . Rozmowy były bardzo owocne,  wielu uczestników festynu , głównie mieszkańców Gminy Opatówek , ale nie tylko ,wykazywali duże zainteresowanie tymże tematem, przedstawiając swoje sugestie, ale przede wszystkim aprobatę i poparcie do kierunku rozwoju obszaru LGD7 , jaki   przedstawia proponowana LSR na lata 2023-2027.

Podczas festynu można było wesprzeć  zbiórkę na na rzecz naszej koleżanki Moniki Jaśkiewicz, wszystkim osobom ,które wrzuciły przysłowiową złotówkę, pięknie dziękujemy !!!

« POWRÓT