„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

FORMULARZ ANEKSU “COVID” DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY – 19.2

09 czerwca, 2021

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazuję do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o jego opublikowanie na stronach internetowych LGD. Aneksy wprowadzające zmiany wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. będą zawierane na wniosek beneficjenta (SW nie będzie składał ofert zmiany umowy).

D_Aneks_19.2_Inne – Własne_COVID-2

Z poważaniem

Izabela Mroczek

Dyrektor Departamentu

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

« POWRÓT