„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Formularz umowy o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2

06 maja, 2022

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 59/2022 wprowadzającego formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy na operacje  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w załączeniu przesyłam wzór ww. formularza z prośbą o jego opublikowanie na stronach internetowych LGD.

Ww. formularz umowy wraz z załącznikami jest również dostępny na stronach internetowych:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-umow-o-przyznaniu-pomocy/

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Z poważaniem,

Anna Jakubowska

Zastępca Dyrektora

Ds. Wdrażania i Pomocy Technicznej

Departament Programów Rozwoju

Obszarów Wiejskich

 

 

 

« POWRÓT