„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

I PIELGRZYMKA SOŁTYSÓW DO KALISZA – 11 LISTOPADA 2016 R.

16 listopada, 2016

11 listopada 2016 r. odbyła się I Pielgrzymka Sołtysów do Kalisza. Uczestnicy pielgrzymki po uroczystej Mszy św., w Sanktuarium Świętego Józefa udali się do hali OSRiR, gdzie odbyło się szkolenie pn. „Sołtys liderem unowocześniania Wielkopolskiej wsi”. Nasze Stowarzyszenia również miało możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Przygotowaliśmy stoisko informacyno-promocyjne, na którym można było zasięgnąć informacji o LGD i możliwości pozyskiwania środków za pośrednictwem Stowarzyszenia na realizację działań w ramach PROW 2014- 2020, a także otrzymać gadżety, publikacje i materiały informacyjne wydane przez LGD.

Organizatorami powyższego wydarzenia był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski, Starosta Kaliski – Krzysztof Nosal oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Barbara Czachura.

Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia dotyczące między innymi możliwości pozyskania środków na rozwój wsi w ramach PROW na lata 2014-2020, przykłady zrealizowanych projektów przez lokalne grupy działania a także przykłady dobrych praktyk działań wielkopolskich sołtysów.

« POWRÓT