„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

I PIELGRZYMKA SOŁTYSÓW DO KALISZA, A TAKŻE SZKOLENIE…

09 listopada, 2016

I Pielgrzymka Sołtysów do Kalisza, a także szkolenie pn. “Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi” – 11 listopada 2016 r.

« POWRÓT