„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

II SPOTKANIE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014 – 2020.

23 listopada, 2015

Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni ” zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w obszarze aktywności LGD7 „Kraina Nocy i Dni” na spotkania związane z tworzeniem nowej strategii na lata 2014-2020.

Pragniemy poznać Państwa opinie oraz zaprosić do współtworzenia LSR 2014-2020

TERMIN: 16.01.2015 r., godz. 10:00- 14:00

MIEJSCE: Sala OSP “Malaga” w Koźminku

Kończy się okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także współuczestnictwa w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie nasze rozpoczyna prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i zaprasza wszystkich zainteresowanych z poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” do udziału w II już spotkaniu dotyczącym planowania kolejnego okresu programowania. Każdy głos, wskazujący potrzeby naszego obszaru będzie ważny i pomoże w stworzeniu dokumentu. Stwarza to większe perspektywy i możliwości pozyskania środków unijnych, ale również konieczność rzetelnej pracy nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będącej faktycznym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców gmin :Koźminek ,Opatówek ,Godziesze Wielkie, Lisków ,Sieroszewice ,Mycielin ,Ceków –Kolonia, Żelazków, Blizanów oraz Gminy i Miasta Stawiszyn. Istnieje ogromna szansa rozwoju naszego regionu poprzez efektywne korzystanie z dotacji unijnych i dlatego tak ważne jest zatem aby już na etapie opracowywania założeń LSR zostały uwzględnione najważniejsze potrzeby mieszkańców „LGD 7 –Kraina Nocy i Dni”.

ZWRÓĆ NAM UWAGĘ NA PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W TWOJEJ OKOLICY, POKAŻ NAM SWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU, MIEJ WPŁYW NA KIERUNEK ZMIAN TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

Zakres tematyczny spotkania:

Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020
Informacja o analizie SWOT oraz o dalszych etapach diagnozy obszaru
Rodzaje operacji planowane przez NGO w kolejnych latach działania – jakie wsparcie w ramach LSR jest oczekiwane?
Operacje NGO, a priorytety UE w nowym okresie programowania (środowisko, bezrobocie, rynek pracy i osoby defaworyzowane, innowacje – na terenie LGD)
Problemy w realizacji operacji w dotychczasowym okresie wdrażania
inne oczekiwania NGO w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez LGD

Udział w spotkaniu prosimy zgłosić do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” na adres mailowy: lgd7krainanocyidni@wp.pl , celem oszacowania liczby uczestników.

« POWRÓT