„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

INAUGURACJA PROJEKTU PN. ”SZLAKIEM DĘBÓW I PAPROCI”

Dnia 26 października 2014 roku w ramach projektu współpracy dokonaliśmy uroczystego otwarcia szlaku rowerowego pn. „Szlakiem Dębów i paproci” z sąsiadującą lokalną grupą działania Stowarzyszeniem „Długosz Królewski.

W piękny niedzielny dzień spotkaliśmy się wszyscy w Godzieszach Wielkich skąd wyruszyliśmy w symbolicznym przejeździe rowerowym do Brzezin, gdzie odbyła się część oficjalna inauguracji szlaku. Wszyscy uczestnicy przejazdu zostali wyposażeni w kamizelki, światełka oraz opaski odblaskowe współfinansowane ze środków w ramach projektu współpracy. Uroczystego otwarcia szlaku dokonali Prezes Stowarzyszenia „Długosz Królewski” Pan Zbigniew Słodowy oraz Prezes Stowarzyszenia LGD7, Pan Józef Podłużny, który przybliżył wszystkim zebranym inicjatywę i cel powstania szlaku. Po powitaniu, przemówieniach i przecięciu wstęgi przez reprezentacje poszczególnych LGD, uczestnicy udali się na posiłek regeneracyjny do urokliwego miejsca GOSiR – u przy kąpielisku w Brzezinach.

Uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującego oddanie do użytku wszystkim mieszkańcom trasy rowerowej dokonali: Prezes Zarządu Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” Józef Podłużny, Wiceprezes Zarządu LGD7 Jarosław Budka, Prezes Zarządu LGD „Długosz Królewski” Zbigniew Słodowy, W-ce Prezes Zarządu LGD „Długosz Królewski” Piotr Świderski, Przewodniczący Rady LGD „Długosz Królewski” Krzysztof Niedźwiedzki, W-ce Przewodniczący Rady LGD „Długosz Królewski” Marek Albrecht oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz Mirosław Niczyporuk.

Serdeczne podziękowania i wyrazy wszelkiego uznania składamy wszystkim uczestnikom rajdu, którzy w fantastycznej sportowej atmosferze tak licznie wzięli udział w przejeździe rowerowym. Mamy nadzieję, że był to początek dobrej inicjatywy oraz pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. Licząca około 240 km trasa szlaku oznakowana i wyposażona w 17 miejsc postojowych, została wytyczona tak, by pokazać niezwykłe walory krajobrazowe oraz ciekawe, historyczne miejsca wchodzącye w skład LGD7 oraz Długosza Królewskiego.

Utworzenie szlaku objęło wytyczenie oraz oznakowanie ścieżek rowerowych, utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów, zamieszczenie tablic informacyjnych oraz wydanie informatora z mapą szlaku.

Projekt, współfinansowany został ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER — działanie 421 “Wdrażanie projektów współpracy” PROW na lata 2007-2013.

« POWRÓT