„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

INFORMACJA

20 września, 2016

Informujemy, iż 20 i 21 września 2016 r., biuro Stowarzyszenia LGD7 będzie czynne od godz. 12:00 do 16:00. Zarówno 20 i 21 września br., od godz. 16:00 do 20:00 odbędzie się szkolenie dla członków Zarządu, Rady i pracowników biura Stowarzyszenia LGD7 nt. PROW 2014- 2020, legislacji krajowej i UE, założeń LSR, zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru w ramach LSR oraz aplikacji służącej do elektronicznej oceny wniosków.

« POWRÓT