„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Informacja dla Wnioskodawców

01 czerwca, 2020
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa SARS-COV-2, proces oceny i wyboru operacji Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów wniosków nr 7/2020 oraz 8/2020, został wydłużony o 30 dni.
« POWRÓT