„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

INFORMACJA O LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014 – 2020

26 kwietnia, 2016

Pragniemy poinformować, iż 21 kwietnia 2016 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) w Wielkopolsce. Nasze Stowarzyszenie LGD7 zostało wybrane w konkursie do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

« POWRÓT