„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Jubileusz 25-lecia Powiatu Kaliskiego

06 lutego, 2024

3 lutego 2024 r. w Liskowie odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego.

Władze Powiatu Kaliskiego w jubileuszowym roku 25-lecia przywrócenia na mapę administracyjną Polski samorządu powiatowego wyraziły wdzięczność i uznanie Pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Samorządowcom Powiatu Kaliskiego, którzy łącznie przez 25 lat poświęcili się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej.

W ten wyjątkowy wieczór uhonorowano osoby zasłużone dla powiatu. Medal ten jest najwyższym i najbardziej prestiżowym odznaczeniem przyznawanym przez Radę Powiatu Kaliskiego. Wśród wyróżnionych Uchwałą z dnia 28.12.2023 r. znalazł się Prezes Zarządu Naszego Stowarzyszenia – Pan Józef Podłużny, w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego. Józef Podłużny funkcję Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawuje nieprzerwanie od 1990 r., wcześniej od czerwca 1986 r. pełnił funkcję Naczelnika Gminy. Aktywnie działa w sferze organizacji życia społecznego, wykraczającego poza teren gminy. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

zdjęcia [https://www.facebook.com/powiatkaliski/videos?locale=pl_PL]

 

 

 

« POWRÓT