„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Karta pomysłu-fiszka projektowa

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” w ramach działań przygotowawczych zmierzających do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nową perspektywę finansową 2023-2027 zwraca się do mieszkańców obszaru LSR z prośbą o włączenie się w proces konsultacji  nowej LSR i przesyłanie informacji na temat potrzeb lokalnej społeczności oraz wskazanie istotnych dla elementów, które powinny zostać zawarte w projektowanym dokumencie.

Konsultacje LSR na lata 2023-2027 prowadzone były m.in. poprzez organizację spotkań konsultacyjnych na terenie dziewięciu gmin członkowskich. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w zorganizowanych  zebraniach LGD umożliwiło konsultowanie spraw  związanych z opracowywanym dokumentem w Biurze LGD w każdy wtorek oraz piątek w godz. 15.30 do 17:30 a także bezpośrednio w każdej z gmin członkowskich u wyznaczonych koordynatorów:

  • Gmina Opatówek – Krzysztof Kubasik
  • Gmina Koźminek -Monika Nowak
  • Gmina Blizanów- Karina Walczak
  • Gmina Godziesze Wielkie -Alicja Jędrasiewicz
  • Gmina Lisków- Elżbieta Aleksander
  • Gmina Mycielin-Dawid Nowak
  • Gmina Stawiszyn-Paulina Grala
  • Gmina Żelazków-Dawid Żabiński
  • Gmina Ceków-Kolonia -Janusz Nowak

Własne uwagi w tym zakresie można przedstawić również w postaci propozycji projektów – zarówno tych dotyczących oferty zajęć aktywizacyjnych dla mieszkańców, jak i pozostałych działań odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, które mogłyby zostać zrealizowane na obszarze działania LGD w ramach nowej LSR na lata 2023-2027.

Propozycje takich działań przekazywać można do lokalnej grupy z wykorzystaniem załączonej do niniejszej wiadomości Karty pomysłu – fiszki projektowej bezpośrednio w  Biurze LGD, wrzucając do skrzynki podawczej po godzinach pracy biura  bądź przesłać e-mailowo na adres: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl

Karta_pomysłu_fiszka projektowa

 

 

 

« POWRÓT