„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Kolejny sprzęt trafił do wypożyczalni!!!

18 kwietnia, 2024

Wiosna to czas, kiedy członkowie Stowarzyszenia LGD-7 “Kraina Nocy i Dni” Jarosław Budka i Karol Matczak udają się po sprzęt rehabilitacyjny. Tym razem naprawdę potężną dawkę sprzętu (łóżka rehabilitacyjne, chodziki, wózki inwalidzkie) przygotowała firma „Sanitatshaus Glawe” z miejscowości Wolfenbuttel . Transportu tradycyjnie nieodpłatnie zapewnił Pan Tomasz Sulej. Jego ciężarówka wracająca z Francji czekała już na miejscu.

Wyjazd do Niemiec to także wizyta w nowych miejscach, skąd możemy pozyskiwać sprzęt. I tu nieocenionym przewodnikiem jest pani Dorota Ostojski która w ubiegłym roku otrzymała tytuł Przyjaciela Powiatu Kaliskiego w uznaniu za dotychczasową współpracę, bezinteresowną pomoc oraz zaangażowanie w organizację dostaw sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu kaliskiego.

Sprzęt został zmagazynowany w wypożyczalni mieszczącej się w byłej szkole w Michałowie Drugim w podkaliskiej gminie Opatówek. Po przejrzeniu będzie nieodpłatnie służył mieszkańcom powiatu kaliskiego.

Osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości mogą zgłaszać się do Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Ul. Kościelna 2 w Opatówku.

« POWRÓT