„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

kolejny sprzęt trafił do wypożyczalni

27 marca, 2023

Minął równy miesiąc kiedy  podczas Święta Powiatu Kaliskiego nasza przyjaciółka Dorota otrzymała tytuł Przyjaciela Powiatu
Kaliskiego. Tylko miesiąc czasu zajęło jej zorganizowanie kolejnego transportu ze sprzętem rehabilitacyjnym. Po sprzęt pojechali tradycyjnie członkowie LGD7-7  Jarosław Budka  Wiceprezes  Zarządu oraz  Karol Matczak. Transportu jak zawsze , nieodpłatnie użyczył Pan Tomasz Sulej. Do Michałowa Drugiego trafiły kolejne łóżka, balkoniki, toalety ,podnośniki wannowe i wiele innego drobnego sprzętu. Przywieziony sprzęt pomogli rozładować strażacy z OSP Opatówek oraz Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Barbara Piechota – kobieta “która żadnej pracy się nie boi “.

Za pomoc wszystkim bardzo dziękujemy !!!

« POWRÓT